Turn2God Ministries

Koop die Ester konferensie se video’s aanlyn  vir net Rl50.  EFT die bedrag in Turn2God se bankrekening of betaal met SnapScan of PayFast op die webblad. Stuur asb. bewys van betaling en kontak besonderhede na adri@turn2god.co.za. ‘n Skakel en instruksies sal volg.

Books

OORWINNING

“Terwyl ek gekyk het, het die Lam een van die sewe seëls oopgebreek. Ek het gekyk en werklikwaar, daar staan ‘n wit perd voor my! Sy ruiter het as oorwinnaar uitgegaan met die doel om verder te gaan oorwin. Toe die Lam die tweede seël oopgebreek het, het ‘n ander perd uitgegaan, ‘n rooie. Sy ruiter is toegelaat om die vrede van die aardbol weg te neem. En toe die Lam die derde seël oopbreek, staan daar ‘n swart perd voor my! Sy ruiter het ‘n weegskaal in sy hand vasgehou. Toe die Lam die vierde seël oopbreek, staan daar ‘n bleekgrys perd voor my! Sy ruiter se naam was die Dood,” Openbaring 6:1-8.

In OORWINNING bespreek Elza Meyer sekere tydlose waarhede aan uit God se Woord en wys hoe hierdie waarhede vandag nog gelowiges se lewens kan rig.Dié boek spreek onomwonde van ‘n diepe bewustheid van die dringendheid om God se wil te soek. Dit is ‘n ernstige oproep vir elke Suid-Afrikaner om na God toe te draai. Dit wil gelowiges aanmoedig om op te kyk na die God van die heelal en volgense Goddelike waardes te begin leef. Slegs dan sal ons die oorwinning smaak oor die rooi perd van oorlog, die swart perd van hongersnood en die vaal perd van die dood. (Op. 6:1-8)

Laat U KONINKRYK KOM

Wanneer ons Jesus se gebed in Matteus 6:10 bid: “Laat U Koninkryk kom,” word die verhoring van ons gebedsversugting nie slegs in die wêreld rondom ons ‘n werklikheid nie, maar in die eerste plek in ons eie lewens. Ons word medewerkers in God se Koninkryk.

Die buitengewone gesag wat God aan ons toevertrou om Hom op aarde te verteenwoordig, vereis ‘n karakter wat die krag en invloed wat daarmee gepaardgaan, kan hanteer. Daarom wil die Heilige Gees ons identiteit vorm om al meer Christosentries te word. Hy rus ons ook toe met spesiale gawes om Sy heerskappy deur woorde, wonders en tekens sigbaar op aarde te vestig.

Enigeen wat wil, kan ‘n medewerker in God se Koninkryk word, want Hy gebruik die eenvoud van jou en my storie om ‘n verhaal van redding te vertel!

Op haar kenmerkende lekker lees styl begelei Elza Meyer die leser om God se Koninkryk beter te begryp en ‘n aktiewe medewerker te word in die koms van Sy Koninkryk op aarde.

Gee My jou hart

Hierdie boek bied die leser ‘n oop uitnodiging tot ‘n intieme geestelike verhouding met God.

In ons dag het trou weinig meer as die viering van die liefde tussen twee mense geword. Ons begryp nie meer die diep verbondenheid wat God vir die huwelik bestem het nie en daarom het die begrip “Bruid van Christus” dan ook vir moderne gelowige vervlak.

Elza Meyer en Ellenore Meyer van den Heever ondersoek in GEE MY JOU HART, wat hierdie metafoor vir gelowiges inhou. Hulle benadruk dat “Bruid van Christus” die hoogste en innigste vorm van intimiteit met God Drie-enig veronderstel en dat dit veel meer as ‘n passiewe wag op eendag is, maar dat jy nou al jou hart só vir God kan gee.

Draai terug na God

“Kom tot inkeer en maak reg met God sodat julle sondes uitgevee kan word, dan sal die teenwoordigheid van die Here tye van oplewing tot gevolg hê,” Handelinge 3:19-20.

Miskien voel jy ook soos menige gelowiges om jou. Ja, jy lees jou Bybel; Sondae luister jy na die boodskap wat verkondig word, maar in jou hart weet jy: Daar moet iets méér wees…

Jy het seker al gehoor dat duisende manne vir ‘n naweek saamkom om God se Aangesig te soek en dat vroue onherroeplik verander het by ‘n Ester Konfererensie. God se spesiale aanraking is nie beperk tot massa byeenkomste nie. Hy wil in die stilte van jou binnekamer Homself aan jou openbaar.

In DRAAI TERUG NA GOD bevestig Elza Meyer en ander skrywers dat herlewing besig is om oor Suid-Afrika te spoel en dat dit op plekke en maniere gebeur wat asems wegslaan. Herlewing gebeur waar mense berou het oor sonde en bereid is om in ‘n opregte liefdesverhouding met God te tree. Dit verander mense in dienaars en voetewassers.

Herlewing begin by my en jou en elkeen wat bereid is om deur God gebruik te word om hul gesin, werksplek, omgewing, ja selfs ons hele nasie te impakteer tot eer van Sy Naam.

HEMELSE HOFSAAL

Hierdie boek is vir jóú wat deur die loop van jare begin dra het aan laste wat Jesus reeds gedra het…

Teveel gelowiges dra nog swaar aan hulle eie sondeskuld. Ons wéét ons is deur God vrygespreek op grond van Christus se verlossingswerk, maar ons lééf nie as vrygespreekte mense nie!

In HEMELSE HOFSAAL deel Elza Meyer weereens die goeie nuus met ons: God se verlossing hou nooit op nie. As Sy kinders kan ons met vertroue die Hemelse Hofsaal betree en dáár pleit vir ons land, ons geliefdes en enigiets wat ons verhinder om voluit te lewe. 

Ons kan vreugdevol leef in die wete dat die Hemelse Hofsaal nie ‘n plek is wat ons moet vrees nie, maar waar ons die Hemelse Regter kan ontmoet en kan pleit vir bonatuurlike ingrype.

HOE HOOR ONS GOD SE STEM?

“Man hoor God in ‘n brandende bos praat!” 

“God roep seun in sy slaap!”

“Die Engel van die Here verskyn aan ‘n jong meisie!”

In die Bybel is daar talle voorbeelde van mense wat God direk met hulle hoor praat het. Vandag is die lewe egter so ‘n gejaag en die geraas om ons so oorverdowend dat mense nie meer God se stem hoor nie, maar dit beteken nie dat God nie meer met ons praat nie.

Met verwysing na Bybelse karakters soos Samuel, Dawid, Debora en Gideon wys Elza Meyer in HOE HOOR ONS GOD SE STEM? hoe ons vandag nog God se stem duidelik kan hoor. Sy kyk na die verskillende maniere waarop God met ons praat, met wie Hy praat en hoe ons daarop kan reageer.

Hierdie boek sal jou help om ‘n innige verhouding met die Here te geniet en Sy stem te onderskei.

Jou nuwe identiteit in Christus

Ontdek aan die hand van Paulus se brief aan die Efesiërs hoe jou identiteit verander het toe jy Jesus as Saligmaker en Verlosser aangeneem het. Die rykdom wat jy in die opgestane Christus het, is onvergelyklik:

  • Jy is heilig en onberispelik verklaar.
  • Jy het reeds God se seël en ‘n plek in die hemel ontvang.
  • Jy is bestem om goeie dade te doen.
  • Jy is deel van ‘n groot Hemelse familie.
  • Jou toevlug is by God.
  • Jy ontvang vergifnis en deel vergifnis uit.
  • Jy is lig vir die wêreld.

In JOU IDENTITEIT IN CHRISTUS wys Elza Meyer op praktiese wyse wat hierdie nuwe identiteit  behels. Sy bespreek die talle seëninge wat jy in Christus ontvang het asook die verantwoordelikhede wat daarmee gepaard gaan. In Christus is jy ‘n oorwinnaar en leef jy vanuit ‘n posisie van krag, outoriteit en vreugde. Neem vandag die oorvloed wat Christus tot jou beskikking stel in besit!

DIE HEILIGE GEES WERK IN EN DEUR ONS

STILTETYD- EN KLEINGROEP GIDS

Hierdie boek bevat 45 dagreise oor die werk van die Heilige Gees. Die inhoud is toegepas op die individu se persoonlike groei en toepaste vrae maak dit ook ideaal vir kleingroep gesprekke.

Die Heilige Gees se teenwoordigheid en werk in en deur gelowiges is onontbeerlik. Daarsonder is daar nie sprake van ‘n energieke en deurleefde getuienislewe nie.

Uiteraard woon die Gees van God in elke gelowige. Hy wil egter ook die proses van heiligmaking in al hoe meer fasette van ‘n Christen se lewe vir Sy bemagtigende werksaamheid ontsluit.

Elza Meyer neem ‘n mens op ‘n opwindende reis saam met die Heilige Gees. Hierdie stiltetydgids beloof om jou toe te rus om ‘n energieke en relevante getuie van Jesus se verlossingskrag te word.