Turn2God Ministries

God se Woord in Mense-Taal

WANNEER GOD SE KRAG IN ONS ONTBREEK

Het jy ook al gewonder hoe jy kan klaarmaak met beurtkrag en kragonderbrekings in jou geestelike lewe? Vra jy soms jouself af:

  • Hoe prop ek myself by God se krag in?
  • Hoe kan die bonatuurlike werking van die Heilige Gees in my geaktiveer word?
  • Hoe leef ek konstant vanuit Sy vermoë sonder om moeg en afgemat of ontmoedig te raak?

God se krag is nie onbereikbaar nie, inteendeel. Elke gelowige behoort ʼn lewe van oorwinning te leef, maar waar begin ʼn mens?

DIE GROOTSTE OORSAAK VAN GEESTELIKE TAMHEID

Indien elke Christen ingenieur, onderwyser, boer, wetenskaplike en boekhouer hulself sou moes afvra: “Watter gedeelte van my lewe is sekulêr en watter gedeelte is geestelik?” sal daar miskien ʼn klein variasie wees, maar min gelowiges sal meer as 5% per week aan hul geestelike lewe toeskryf. Wanneer mens geloofsbyeenkomste, Bybelstudie, gebed en aanbidding as geestelik beskou en alles anders as sekulêr, gaan jy saans gedaan voel. Niemand kan twee lewens lei sonder om moeg te word nie.

In die Ou Testament en selfs terwyl Jesus op aarde was, het mense nie onderskei tussen hulle geestelike lewe en hul sekulêre bestaan nie. Die Griekse denkwyse het hierdie onderskeiding gemaak en vandag is dit algemeen. Indien dit waar sou wees, beteken dit dat die grootste gedeelte van ons lewens nie regtig ewigheidswaarde het nie. By implikasie beteken dit dat meeste van die goed waarmee ons onsself daagliks besig hou nie werklik vir God saak maak nie. Miskien is ʼn terugkeer na die antieke Bybelse verstaan van lewe nou meer nodig as ooit vantevore.

Miskien het hierdie gaping tussen die geestelike- en sekulêre wêreld sy ontstaan te danke aan die feit dat ons nie besef dat alles wat ons is, het en doen te make het met ons verhouding met God nie. Of ons ontspan of werk, in ʼn verhouding met iemand staan of ʼn ooreenkoms met ʼn vreemdeling sluit, letterlik alles waarmee ons onsself besig hou, het te make met ons verhouding met God. Wanneer ons dít begryp word die lewe eenvoudig.

Dit beteken ons is 24/7 in ʼn verhouding met die Koning van die heelal en die Almagtige is die konstante Bron waaruit ons opereer. Hy is nie partymaal naby ons en dan weer vér nie; of liewer, ons is nie sekere tye nader aan Hom as ander geleenthede nie. Ons leef in ʼn konstante, ewige verhouding met die lewende Here! Hierdie wete verander alles!

  • Nou bid ons nie meer uit nood nie, maar vanuit ons verhouding met ons Verlosser. Ons is oor alles in gesprek met Hom en Hy praat ook met ons!
  • Ons leer onderskei wat vir Hom belangrik is terwyl ons saam met Hom leef en vra al minder vir goed wat nie in Sy wil vir ons lewens is nie.
  • Ons gebede word verhoor omdat ons in ooreenstemming met God se plan vir lewe funksioneer.  
  • Dan word ons nie meer so moeg nie! Want ons is in Hom en Hý is in ons! Sy krag ken geen einde nie en ons leer daaruit opereer!

Nou kan ons ook ons voorveronderstellings, vrese en vooropgestelde idees laat gaan. Verhale verlewendig waarhede op ʼn manier waarin feite oordrag nie altyd slaag nie, daarom gaan ons na Naäman lewe lewe kyk.

ELISA EN NAÄMAN

Naäman, ʼn offisier in die Siriese leër het melaatsheid gekry. Hy het by ʼn klein slawe-dogtertjie in sy huishouding gehoor van die groot profeet in Israel, deur wie die God van Israel wonders en tekens doen. Hy het besluit om Elisa om hulp te gaan vra, maar homself vervies vir die profeet se eenvoudige raad: “Gaan was jou driemaal in die Jordaan.” Dit het Naäman kwaad gemaak. God het nie aan sy verwagtinge voldoen nie.

Naäman het amper uitgemis op genesing, omdat:

  • Sirië ook groot riviere het en die opdrag nie vir hom sin gemaak het nie.
  • Hy ʼn kragtige woord en magtige daad van die profeet van God verwag het en slegs ʼn eenvoudige opdrag gekry het.
  • Naäman het verder ook vir God vanuit Sy nood aangeroep en nie vanuit ʼn konstante verhouding met Hom nie. Dit het daartoe aanleiding gegee dat sy persoonlike oortuigings sy oordeel beïnvloed het. Indien sy mede-reisigers hom nie anders oortuig het nie, het hy steeds siek teruggekeer na Damaskus.

Moenie nog ʼn jaar laat verbygaan waarin jy die bonatuurlike krag van die Heilige Gees verbeur, omdat jy vuurwerke verwag, terwyl God dit so eenvoudig maak dat ʼn driejarige deur Sy bonatuurlike krag en vermoë kan opereer? Wat is die punt wat ek wil maak?

LEEF IN ʼn 24/7 VERHOUDING MET GOD!

Dit gaan jou stoutste verwagtinge oortref!