Turn2God Ministries

Die Eenvoud en Krag van die Evangelie

MISKIEN NIE INGEWIKKELD NIE MAAR MOEILIK

Het jou lewe ingewikkeld geraak? Sukkel jy om te onderskei wat belangrik is en het jy vasgeval geraak? Jy het nodig om weer die evangelies deur te lees en jouself te vergewis van Jesus se optrede en opdragte. Dit is baie versoberend en bring mens terug na die essensie van lewe.

Jesus se lering was nooit ingewikkeld nie. Enigeen kon verstaan wat Hy sê en presies onderskei wat God van ons verwag. Sy opdragte was altyd eenvoudig, al was hulle moeilik, dink maar aan Sy woorde: Wees julle dan volmaak soos julle Hemelse Vader… (Matteus 5:48). Die eenvoud van Jesus se optrede en lering stroop ons van al die byvoegsels tot die evangelie waaraan ons soveel tyd spandeer. Dit is bevrydend om weer te onderskei hoe eenvoudig die Koninkryk van God eintlik deur mense opereer. 

DIE DOEL VAN DIE KERK 

In Sy laaste opdrag aan die dissipels het Jesus die doel van die kerk baie eenvoudig opgesom, Matteus 28:19-20 en Markus 16:15-18:

  • Vertel mense van Hom en leer hulle om Jesus se lering te gehoorsaam, sodat hulle gered kan word
  • Genees die siekes
  • Bevry diegene wat in die mag van die bose vasgevang is

Die opdrag is eenvoudig, maar moeilik. Lering aangaande Jesus kan meeste van ons doen, maar genesing en bevryding bly baie keer agterweë. Ons wéét steeds God kan mense genees en bevry, maar ons kan dit nie uitdeel nie. Die rede is eenvoudig en ooglopend: mens kan niks uitdeel, wat jy nie besit nie. Ons moet self eers deur ʼn proses gaan, waar ons in ons persoonlike verhouding met God ontvang wat Hy wil doen, voordat ons dit kan uitdeel. Jesus het hierdie proses in Matteus beskryf toe Hy gesê het: Hierdie soort gaan slegs deur vas en gebed uit, nadat Sy dissipels nie daarin kon slaag om ʼn siek seun te help nie, Matteus 17:21. Die buitengewone krag van die evangelie word eers gedemontreer, nadat die rykdom van die Koninkryk binne in ons gestalte gekry het. Ons moet eers by God uitkom, voordat ons Hom met mense probeer deel. Dis maklik om oor Hom te praat, dis egter heeltemal anders om Gód aan mense voor te stel. Ons moet eers wees waar Hy is, voordat ons Hom kan uitnooi na waar ons is. 

GAAN DIE NINEVIETE EN DIE KONINGIN VAN SKEBA TEEN ONS GETUIG?

Dis interessant om te lees hoedat die Skrifgeleerdes en Fariseërs vir Jesus gevra het om ʼn wonderteken te doen om te bewys dat Hy regtig van God af kom, terwyl dit juis wondertekens was wat Hom in die eerste instansie in die moeilikheid laat kom het by hulle, Matteus 12:38. Vroeër in Matteus 12:13 het Hy ʼn man met ʼn verdorde hand op die Sabbat genees, asook ʼn blinde, stom man in vers 22. Jesus verduidelik toe dat hulle versoek sleg en goddeloos is en dat inwoners van Ninevé en die koningin van Skeba in die oordeelsdag teen hulle gaan getuig. Waarom gebruik Hy juis hierdie twee Ou Testamentiese voorbeelde in Sy antwoord? Want God se Koninkryk het beide ʼn sentripetale én en sentrifugale krag. Dit gaan uit na diegene wat dit nodig het en dit trek diegene aan wat daarna soek. Jona moes uitgaan om mense wat nie van beter geweet het nie tot redding te roep en die koningin van Skeba, wat geweet het sy mis iets het vér gereis om dit te gaan haal. Jesus het net een doel gehad en dit was om mense aan God te bind. Hy het die inhoud van die Koninkryk van God gedeel met diegene wat dit nodig gehad het en dit het almal, wat honger was vir méér na Hom toe aangetrek. 

JOU TYD MET GOD IS ONMEETBAAR BELANGRIK

Ons kan baie dinge oor die evangelie sê, maar dis nie kragteloos nie. Sodra die wonder van God in ons sy krag verloor, spreek dit boekdele van ons verhouding met God. Dan moet ons onsself opnuut afvra waarom Jesus soveel keer alleen eenkant toe gegaan het om te bid en sélf ook opnuut die geheim ontdek van eenkant tye met God.