Turn2God Ministries

Die Christen en Ongeregtigheid

‘N STUKKENDE WÊRELD

Wat verwag die Here van Sy kinders in ʼn wêreld waar neputisme, korrupsie, misdaad en ongeregtigheid seëvier? Kan diegene wat direk uitgelewer was aan sulke voorvalle die reg in eie hande neem? Wat van die tye toe Dawid en sy manne klein dorpies, waar roofbendes skade aangerig het te hulp gesnel het en wraak geneem het op diesulkes? Kan ons nie maar begin optree as dit voorkom asof niemand iets aan die situasie gaan en wil doen nie?

EPIESE VERHALE ONTSLUIT EPIESE UITDAGINGS

Boeke wat vertel van die wonder van God se liefde, wat martelare gedring het om nie op hul omstandighede te reageer nie, maar oor die situasie te regeer, laat ons altyd in verwondering. Enige epiese verhaal het dan ook ʼn held, wat epiese uitdagings suksesvol die hoof gebied het.

Elke buitengewone verhaal, of dit vertel van Moses voor die Rooi See met honderde duisende Israeliete agter hom en die aankomende leër van die Farao, wat bedreigend vinnig nader kom; Daniël se leeukuil ervaring; sy drie vriende in ʼn brandende vuuroond; Stefanus terwyl hy gestenig word; Petrus wat volgens oorlewering onderstebo gekruisig is en Johannes, die apostel van liefde, wat na Patmos verban is, bevat elkeen ʼn held, wat verby homself gekies het om aan God vas te hou, wanneer omstandighede teen hom gedraai het. Hulle was mense wat alreeds God se uitkoms gesien het, voordat dit in die fisiese dimensie gerealiseer het of in sommige gevalle die ewigheid betree het met God se lof op hul lippe. Hulle verhale inspireer én troos. Dit is egter eers wanneer ons die Skrifbeginsel wat hulle gedrag gerig het, begryp dat ons ook in moeilike omstandighede in oorwinning kan opereer.

KONINKRYKSBEGINSELS

In God Koninkryk is daar verskeie universele beginsels, wat altyd geldend sal wees. Hierdie beginsels is nie tyd- of kultuur gebonde nie. Hulle geld altyd en elkeen wat hulle eerbiedig, sal die vrugte daarvan pluk. Die beginsel waarvolgens martelare, wat in oorwinning opereer hulle lewens gerig het en steeds rig, is die keuse om soos God in die teenoorgestelde gesindheid as dié van die Bose en die wêreld op te tree.

In die Bergrede het Jesus hierdie beginsel herhaaldelik beklemtoon. Dink maar aan Sy opdrag dat ons ons vyande moet liefhê en vir hulle moet bid. Jakobus en Johannes wou graag aan Jesus se linker- en regterhand gesit het in die ewigheid, Markus 10:34-35. Jesus het egter vir hulle verduidelik dat gesag nie soos mag werk nie. Diegene wat graag die meeste gesag wil hê, tree as dienaars op. En Jesus het nie daar gestop nie. Hy het self hierdie beginsel gedemonstreer deur Sy dissipels se voete te was en dit in sy uiterste vorm toegepas deur Sy lewe af te lê ten einde die mag van die bose te verbreek!

GELOWIGES KONFORMEER NIE

Al leef God se kinders in ʼn stukkende wêreld, beteken dit nie dat ons die status quo aanvaar nie! Ons wéét daar is méér. Ons weet dat God gereed staan om toe te tree, wanneer ons Hom toelaat om Sý hart in ons te vorm. Soos Jesus geleef het, help Heilige óns ook om agente van heling, vernuwing en transformasie te word.

Jesus het geleer en gedemonstreer dat oorwinning binne-in ons begin. Diegene wat nie gebind raak deur dade van ongeregtigheid nie, is in staat om in alle omstandighede in oorwinning te opereer. Daarom kies ons keer op keer om sonder vrees, haat, nyd, woede, bitterheid en onvergewensgesindheid te leef, terwyl ons, onsself beroep op die Hemelse Regter* om aan ons reg te doen, vergelyk Lukas 18:1-8.

GOD SE BEDOELING

Niemand kan ons verhinder om heeltyd saam met God te beweeg, te werk en lief te hê. Ons wéét dat ons nie op ons eie gaan regkom nie, maar dit verlam ons nie. Dit was in elk geval van altyd af God se plan dat Sy mense in alles bý Hom moet bly en ín en deur Hom moet leef. En omdat ons dít verstaan, ken ons ook Sy almag! Omstandighede wil ons beïnvloed om te dink dat God niks vir ons kan doen nie.  Heilige Gees se inwonende Teenwoordigheid oortuig ons egter dat geen scenario groter krag inhou as dié van ons Koning nie! Ons weet waar God regeer is daar seën en vrede!  En ons het báie invloed! Wanneer ons in ooreenstemming met God se wil bid en optree, beloof die Bybel ons dat Hy vir ons sal gee, wat ons vra!

*Bestel Elza se nuutste boek: Hemelse Hofsaal en verstaan hoe die Hemelse Hof opereer. Kontak Adri by adri@turn2god.co.za