Turn2God Ministries

Kragtiger as Konings en Magtiger as Maghebbers

HY LAAT MURE VAL

Ek luister nou die dag na ‘n getuienis wat my só geïnspireer het, dat ek eenvoudig daaroor móés skryf aan die begin van hierdie jaar.

Op 9 November 1989 het die Berlynse Muur geval. Ons het destyds almal verstil by die grootsheid van dié gebeure. Wat het aanleiding gegee tot hierdie buitengewone wonder? Daar is destyds talle redes gegee, wat meegewerk het tot hierdie wonderwerk, maar min mense weet wat in Leibzig gebeur het.

Op 20 September 1982 het die pastor van die St. Nicholas Kerk in Leibzig, Christian Führer, sy lidmate versoek om op Maandagaande te begin bid vir vrede. Aanvanklik was daar min mense wat gaan bid het, maar mettertyd het daar al meer mense begin gaan.

In die middel en laat tagtiger jare het Oos-Duitsland meer begin oopgaan vir Westerlinge en al meer Oos-Duitsers het versoeke begin rig om toegelaat te word om die Weste te besoek en selfs te immigreer. In dié tyd het die owerhede bewus geraak van die St. Nicholas Kerk se Maandagaande gebedsgeleentheid en padblokkades opgerig om mense te verhinder om te gaan bid. Verdagtes is selfs oppad na en van die gebedsgeleentheid gearresteer.

Na sewe jaar van gebed in Leibzig het daar ‘n wonder gebeur: Op 2 Oktober 1989 het daar skielik 5 000 mense opgedaag om te bid, al kon die kerkgebou slegs 1 000 mense huisves. ‘n Week later, op 9 Oktober, het daar 70 000 mense opgedaag. Nog ‘n week later, op 16 Oktober, het daar 120 000 mense opgedaag en nóg ‘n week later, op 23 Oktober, het daar 320 000 mense opgedaag met een uitsluitlike doel: om vir vrede te bid! Dié aand was daar ‘n groot polisie- en weermag teenwoordigheid rondom die kerk. Hulle was swaar gewapen, maar onmagtig om ‘n sneller te trek, want die bidders het almal slegs met ‘n brandende kers in die hand opgedaag.

Sewentien dae later het die Berlynse Muur geval.

GEBED RED VOLKERE EN NASIES

Ons hoef nie te wonder of gebed nasies verander nie – dis ‘n gegewe. Daarom het Paulus dan ook in 1 Timoteus 2:1-2 sy lesers aangemoedig om vir die regeerders van destyds te bid: Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense; vir die wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons ‘n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God in alle eerbaarheid. So is dit goed en aanneemlik vir God, want Hy wil dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.

‘N LAND WAAR GOD REGEER

My gedagtes gaan terug na die laat negentigs. ‘n Pastoor uit Uganda het vertel hoe hulle vir Uganda gebid het. Na die skrikbewind van Idi Amin het dit baie sleg gegaan in dié land. Moord was aan die orde van die dag en geweld deel van die wyse waarop die land regeer is. Die gelowiges het in die geheim begin bid vir vrede. Hy het vertel van ‘n sekere groepering bidders wat uit vrees vir vervolging en om hul lewens te verloor in ‘n rivier in Uganda tussen die oorhangende takke en die wal mekaar vir ‘n paar jaar afgelos het in ‘n 24 uur gebedsketting vir die Vrede van Uganda. En toe breek die Here die land deur. Middernag van die jaar 2000 het die Ugandese Parlement bymekaar gekom en ‘n verbond met God gesluit. Hul Christen regering het vir Jesus gevra om Uganda te regeer! 

GLO JY NOG?

Ons glo nie slegs in die krag van gebed nie. Ons glo veral in die God tot Wie ons bid. By Hom is alles moontlik. Niks is vir Hom te moeilik nie. By Hom is enigiets en alles moontlik. Vertrou jou toekoms aan die Koning van die heelal toe. Hy is nie onmagtig om Suid-Afrika te omskep nie!

WANNEER DIE KONING VAN DIE HEELAL TOETREE VERANDER ALLES

Vanjaar het ons weer die geleentheid om ons stem uit te bring. Kom ons bid daagliks vir vrede in ons land. Ons kan saam met miljoene ander ook stem wie ons moet regeer. Kom ons stem ook vrede en vra God om Suid-Afrika te regeer!